Strategia Rozwoju Lokalnego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa informuje, iż w związku z podpisaniem Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Turystyczna Podkowa otrzymało fundusze w wysokości 9 009 000 zł
w ramach PROW 2014-2020 działania LEADER. Środki te przeznaczone są na działania na obszarze gmin: Dobczyce, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia oraz Wiśniowa.
Dwa główne cele umieszczone w LSR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, na które przeznaczone są otrzymane środki to:
Cel I „Przedsiębiorcze społeczeństwo na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” – skierowany wyłącznie do osób chcących założyć bądź rozwinąć istniejącą już działalność gospodarczą.
Cel II „Rozpoznawalny obszar i aktywne społeczeństwo LGD Turystyczna Podkowa”
Szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR, terminów naborów bądź zakresu wsparcia dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa w Sieprawiu i Lubniu, pod adresem email biuro@turystycznapodkowa.pl, lub stronie internetowej www.turystycznapodkowa.pl.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konsultacje i doradztwo, którego bezpłatnie udzielają pracownicy Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa od poniedziałku do piątku w siedzibie biura bądź pod wskazanymi numerami telefonów.
Biuro Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa w Sieprawiu
ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw
Tel.: 12 27 46 299, 504-170-216
godz.8:00–14:00
Biuro Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa w Lubniu
32-433 Lubień 34 (budynek OSP w Lubniu)
Tel.: 603 219 938
godz. 8:00–12:00
Prezes Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa
/-/ Jan Marek Lenczowski

Wiceprezes Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa
/-/ Tomasz Studziński

Załącznik nr 2 harmonogram"


Wprowadził ŁJ, 2016-06-22

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.