Kierunek Kariera

Kierunek Kariera to nowy projekt, który Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje od 1 stycznia 2016 roku.

Co oferuje i dla kogo jest Kierunek Kariera?

W 2016 roku w projekcie oferujemy przede wszystkim:

specjalistyczną usługę doradczą pn. Bilans Kariery oraz
bony szkoleniowe (na szkolenia komputerowe, językowe oraz z innych kompetencji, nie będących szkoleniami zawodowymi), z których będzie można skorzystać w drugim półroczu 2016 roku.

Z naszych usług będą mogli skorzystać osoby pracujące, które:

ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
mieszkają lub uczą się lub pracują w Małopolsce;
prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale nie zatrudniają pracowników, jeżeli spełniają jeden z powyższych warunków.


W jaki sposób uczestnicy skorzystają z projektu?

Chęć udziału w Bilansie Kariery osoby zainteresowane mogą zgłosić telefonicznie w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:

w Krakowie: tel. 12 424 07 38,
w Nowym Sączu: tel. 18 442 94 90 lub
w Tarnowie: tel. 14 626 99 40.Przed wizytą u doradcy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jeśli kandydat spełnia wymogi udziału w projekcie rozpocznie Bilans. W trakcie tej usługi uczestnicy odkryją, nazwą i uporządkują wraz z doradcą zawodowym, wszystko to, co wiedzą i potrafią. W efekcie poznają swoje możliwości, potencjał i skompletują portfolio, a doradca pomoże im stworzyć indywidualny plan rozwoju.

Od połowy roku uruchomimy system bonów szkoleniowych, dzięki któremu uczestnicy na bazie stworzonego z doradcą planu wybiorą dla siebie jedną z form rozwoju. Uczestnik będzie miał możliwość rozwijania swoich kompetencji w trakcie wybranych przez siebie szkoleń lub potwierdzenia posiadanych już kompetencji przystępując do egzaminu. Uczestnicy otrzymają bony szkoleniowe po podpisaniu odpowiedniej umowy i wpłacie 13% wartości zamówionych bonów.

Oferty kształcenia i potwierdzania kompetencji będą dostępne w bazie tworzonej w ramach projektu. Baza ta będzie obejmowała usługi jedynie tych instytucji szkoleniowych i certyfikujących, które spełnią określone wymogi jakościowe i zgodzą się na rozliczanie płatności przy pomocy bonów szkoleniowych.
Dlaczego bony?

Bony szkoleniowe to prosty, szybki, przejrzysty, logiczny, nastawiony na jakość i dający swobodę wyboru sposób na rozwinięcie swoich kompetencji lub nabycie kwalifikacji. System podmiotowego finansowania kształcenia (przez bony szkoleniowe) daje możliwość skorzystania z funduszy unijnych bez zbędnych formalności. Uczestnik szkolenia nie musi przechodzić skomplikowanych procedur naboru, ma możliwość wyboru dostosowanego do swoich potrzeb szkolenia, a płatności w formie bonów ułatwiają rozliczenie.

Zapraszamy do współpracy pracodawców

Zapraszamy do współpracy pracodawców zainteresowanych wspieraniem rozwoju kompetencji swoich pracowników.

Cały proces: rekrutacji, Bilansu Kariery, czyli indywidualnej usługi doradztwa zawodowego oraz docelowo otrzymania bonów szkoleniowych może być dostępny w Państwa siedzibie, niemal w każdej miejscowości Małopolski!

Prosimy o kontakt z zespołem projektu Kierunek Kariera, gdzie otrzymają Państwo więcej szczegółów dotyczących możliwości współpracy oraz terminów realizacji poszczególnych etapów ścieżki rozwoju zawodowego.


Więcej informacji o projekcie udziela:

Biuro Projektu Kierunek Kariera
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na stawach 1
30-107 Kraków
e-mail: kariera@wup-krakow.pl
tel. 12 619 84 55, 619 84 59

Wprowadził ŁJ, 2016-06-22

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.