ZARZĄDZENIE NR 84/2016

ZARZĄDZENIE NR 84/2016 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 10 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniowa - po jego wyłożeniu do publicznego wglądu.

Wprowadził ŁJ, 2016-06-22

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.