Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 22 06 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/ /16
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2016-2021.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz.446), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia
29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Wiśniowa stanowi,
co następuje:
§ 1 Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin y Wiśniowa na lata 2016 - 2021, zgodnie
z załącznikiem nr 1
§ 2 Ustala się objaśniania zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w §1, zgodnie
z załącznikiem nr 2,
§ 3 Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Wiśniowa w latach 2016-2019, zgodnie
z załącznikiem nr 3
§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 22 06 2016 r. wraz z załącznikami najdziesz tutaj
Wprowadził ŁJ, 2016-06-17

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.