Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas sładania wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego.

W związku z pismem Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2016 roku (sygn. DAP-WAR-0770-
44/2016), informującym o pojawiających się próbach wyłudzania pieniędzy za pobranie
wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, zwracam się do Państwa z prośbą
o przekazywanie poniższych wskazówek przyszłym wnioskodawcom.

Ze względów bezpieczeństwa (oszustwa, próby wyłudzenia danych, itp.) przed
wypełnieniem i złożeniem wniosku istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi iż:

- Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wpłatę świadczenia 500
plus nie pobiera za to opłat – wypełnianie i składanie wniosków jest całkowicie
bezpłatne.

- Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500
plus nie żąda od swoich klientów podawania lub potwierdzania drogą mailową lub
SMS-ową danych takich jak: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL,
miejsce zamieszkania czy przekazywania innych tego typu wrażliwych informacji.

- Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzymania maila lub SMS-a
z prośbą o kliknięcie linka lub odesłanie SMS-a. Nie należy na nie reagować – może
to być próba oszustwa, wyłudzenia danych lub zainfekowania komputera.

- Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę czy odbywa
się to przy pomocy bezpiecznego połączenia (w przeglądarce internetowej najczęściej
świadczy o tym zamknięta kłódka na pasku z adresem strony, z której korzystamy).

- Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku o wypłatę 500 plus najlepiej bezpośrednio
wchodzić na stronę banku lub innej instytucji zaangażowanej w program, ewentualnie
skorzystać z bezpiecznej strony: https://rodzina500plus.gov.pl/

- Jeśli w wyglądzie strony cokolwiek wzbudzi państwa zaniepokojenie, przed
zalogowaniem się do systemu transakcyjnego należy skontaktować się z konsultantem
infolinii.

- Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać
z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać
o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na
bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe,
podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera

- Jeżeli link z otrzymanej wiadomości został już otwarty i podano jakiekolwiek dane na
stronie internetowej przypominającej serwis transakcyjny/stronę związaną
z programem 500 plus itp. należy niezwłocznie skontaktować się z konsultantem
banku.

Mam nadzieję, że podjęcie przez Państwa działań informacyjnych przyczyni się do
przeciwdziałania ewentualnym próbom oszustwa.

Dyrektor Wydziału
Jacek Kowalczyk

Wprowadził TM, 2016-04-13

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.