Wyłożenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniowa wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoTEKST ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIŚNIOWA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń zmiany Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa

Uwaga do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniowa


Wprowadził ŁJ, 2016-04-08

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.