OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Wiśniowa

Nabór wniosków odbędzie się w terminie do 29 kwietnia 2016 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Wiśniowa adres Wiśniowa 441, 32-412 Wiśniowa pokój 23

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Anny Murzyn w Urzędzie Gminy Wiśniowa, pok. nr 23 oraz pod numerem telefonu 12 2714086 wew. 38Wójt Gminy Wiśniowa

mgr Wiesław StalmachOgłoszenie o naborze wniosków + regulamin


Wprowadził ŁJ, 2016-03-23

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.