OGŁOSZENIE

O wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia ogólnonarodowego położonego na terenie GMINY WIŚNIOWA (karta 25).
Stosownie do art. 17 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t.j. z 1990 r. Dz. U Nr 32 poz.191 z późn zm.) - informuję, że w siedzibie

Urzędu Gminy w Wiśniowej, 32-412 Wiśniowa 441, III piętro, pokój nr 19
w dniach
od 24.03.2016 r. do 24.04.2016 r.


wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Wiśniowa.
Każda osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, może zgłosić zastrzeżenia do komisji inwentaryzacyjnej.


W okresie wyłożenia pracownik tut. Urzędu Gminy Krystyna Drabik (III piętro, pokój nr 19 w godz. 800 – 1500, od poniedziałku do piątku ) udziela zainteresowanym osobom i jednostkom niezbędnych informacji i zbiera zgłoszone zastrzeżenia, które zostaną przekazane do rozpatrzenia przez komisję inwentaryzacyjną.
Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
Jan JasekWprowadził ŁJ, 2016-03-23

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.