Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, że od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.
Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 r. poz. 1506).
Rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy którzy przed dniem 1 października 2015 r. nabyli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna i z tego tytułu podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu w ZUS, będą mogli wrócić do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć do dnia 1.04.2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej (budynek Urzędu Gminy Wiśniowa, parter, pok. nr 2).
Składki za wyżej wymienione osoby do KRUS będzie opłacał Wójt Gminy Wiśniowa, po otrzymaniu decyzji z KRUS, do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiśniowej
Urszula TopaWprowadził ŁJ, 2016-03-09

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.