Sesja Rady Gminy Wiśniowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 roku poz.1515) - zwołuję XI sesję Rady Gminy Wiśniowa VII Kadencji 2014-2018 na dzień 22 lutego 2016 roku (poniedziałek) godz. 1100 w sali obrad Urzędu Gminy w Wiśniowej.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przedstawienie wyników wyborów do Rady Gminy Wiśniowa.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy Wiśniowa.
5. Złożenie ślubowania przez radnego.
6. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 grudnia 2015 r.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8. Ocena Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Gminy Wiśniowa za 2015 rok.
9. Sprawozdanie Wójta z jego pracy w okresie między sesjami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Wiśniowa,
2) zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Wiśniowa
3) wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr K1928 w miejscowości Lipnik na terenie Gminy Wiśniowa,
4) wydzierżawienia bezprzetargowego części działki o numerze ewidencyjnym nr 2127/1 w Rynku w Wiśniowej będącą własnością Gminy Wiśniowa na okres 10 lat,
5) przyjęcia „Programu Ochrony Powietrza i ograniczenia niskiej emisji” w Gminie Wiśniowa,
6) zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.,
7) zmiany WPF,
9.Interpelacje Radnych.
10.Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
11.Wolne wnioski i zakończenie.

Podstawa prawna zwolnienia od pracy:
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1515)

Wprowadził ŁJ, 2016-02-09

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.