REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO PRZEDSZKOLI,

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA WIŚNIOWA

Na podstawie § 14 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942), informuję że:
- organ prowadzący przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- organ prowadzący przedszkola i szkoły podstawowe do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności,
- kurator oświaty do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów.

Uchwała Nr IV/35/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa

UCHWAŁA NR X /122/15 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie : ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie : ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa na rok szkolny 2016/2017.


Wprowadził ŁJ, 2016-01-28

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.