Od lutego 2016 roku zapraszamy do Klubu Międzypokoleniowego!!!

Od lutego 2016 roku na terenie Gminy Wiśniowa będzie realizowane zadanie pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży”.


W celu wymiany doświadczeń między osobami w wieku 50+ i młodzieżą rozpoczną działanie Kluby Międzypokoleniowe. Osoby (starsze, młodzież i dzieci) zainteresowane uczestnictwem w zajęciach samopomocowych, które będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych zapraszamy do zgłaszania się w następujących miejscach:
• Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, 32-412 Wiśniowa 320,
w godzinach otwarcia lub tel. 12 2714020
• Zespół Placówek Oświatowych w Glichowie, Glichów 29,
w godzinach od 7.30 do 15.30 lub tel. 12 2714082
• Zespół Placówek Oświatowych w Kobielniku, Kobielnik 84,
w godzinach od 7.30 do 15.30 lub tel. 12 2714018Serdecznie zapraszamy!


Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.


Wprowadził ŁJ, 2016-01-29

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.