Ogłoszenie

Na podstawie Statutu Gminnej Rady Seniorów w Wiśniowej –Uchwała Nr VIII/98/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Wiśniowej Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Wiśniowej.
1. Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 28 stycznia 2016 r. do dnia 15 lutego 2016 roku .
2. W skład Rady Seniorów wchodzi 15 osób, przy czym wskazane jest aby przynajmniej ½ składu Rady Seniorów tworzyły osoby, które ukończyły 55 lat.
3. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wiśniowa do dnia 15 lutego 2016 r.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.


Wójt Gminy
(-) Wiesław Stalmach

Wprowadził ŁJ, 2016-01-27

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.