Statystyczne Badania Ankietowe w 2016r.

Badania gospodarstw domowych
- Budżety gospodarstw domowych(formularze: BR-01, BR-01a, BR-04, BR-05), w każdym miesiącu roku kalendarzowego;
- Kondycja gospodarstw domowych(formularz KGD), w każdym miesiącu roku kalendarzowego;
- Badanie aktywności ekonomicznej ludności (formularze: ZG, ZD), w każdym miesiącu roku kalendarzowego;
- Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach(formularz PKZ), miesiące: styczeń, kwiecień, lipiec, październik;
- Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych(formularze: SSI-10G, SSI-10I),
miesiące: kwiecień, maj;
- Osoby młode na rynku pracy(formularz ZD-I), miesiące: kwiecień, maj, czerwiec;
- Europejskie badanie warunków życia ludności(formularze: EU-SILC-G, EU-SILC-I), miesiące: maj, czerwiec, lipiec;
- Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej(formularz DS-52), miesiąc październik;
- Zużycie Paliw i Energii w Gospodarstwach Domowych(formularz E-GD), miesiąc styczeń;
- Badanie pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym (formularz PNZ), miesiące: styczeń, luty, marzec.
Badania cen
- Ceny towarów i usług konsumpcyjnych oraz niekonsumpcyjnych– realizowane co miesiąc w celowo dobranych punktach
sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych, bankach, gabinetach lekarskich i stomatologicznych, spółdzielniach
i wspólnotach mieszkaniowych, aptekach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, przedszkolach, żłobkach, zakładach
budowlanych, stacjach benzynowych, jednostkach ubezpieczeniowych i usługowych.
- Ceny w rolnictwie– badanie jest realizowane na formularzu R-CT w każdym miesiącu roku kalendarzowego, na wybranych
targowiskach mieszczących się na terenie województwa małopolskiego.
Badania na granicy
- Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej– badanie jest realizowane na formularzach BRG i BRGp,
przez cały rok kalendarzowy, na przejściach granicznych w Chyżnem i Leluchowie.
- Podróże nierezydentów do Polski– badanie jest realizowane na formularzu PDP na przejściach granicznych (Chyżne, Leluchów
i Balice) i w ich otoczeniu przez cały rok kalendarzowy.
Z góry dziękujemy Państwu za podjęcie współpracy z naszymi ankieterami.
Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można uzyskać w Wydziale Badań
Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie, pod numerem telefonu 12 565 30 32lub na stronie internetowej Głównego
Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl

Statystyczne Badania Rolnicze w 2016 r.

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych.
Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą
wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. Formularze można także wypełnić
samodzielnie, na stronie internetowej:
https://rolnictwo.stat.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny przygotował odpowiednią aplikację. Po zalogowaniu do aplikacji można
wypełnić i przesłać formularze do Głównego Urzędu Statystycznego. W 2016 roku badania realizowane są
w następujących terminach:
styczeń Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym(formularz AK-R)
marzec Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego(formularz R-ZW-S)
czerwiec - lipiec Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego(formularz R-ZW-S)
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu(formularz R-ZW-B)
Czerwcowe badanie rolnicze(formularz R-CzBR)
Badanie struktury gospodarstw rolnych(formularz R-SGR)
lipiec Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym(formularz AK-R)
Produkcja ważniejszych upraw rolnych(formularz R-r-oz)
sierpień Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku(formularz R-r-zb)
listopad Badanie plonów niektórych ziemiopłodów(formularz R-r-pw)
grudzień Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego(formularz R-ZW-S)
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu(formularz R-ZW-B)
Z góry dziękujemy Państwu za podjęcie współpracy z naszymi ankieterami.
Szczegółowe informacje na temat rolniczych badań ankietowych realizowanych przez statystykę
publiczną można uzyskać korzystając z infolinii 22 279 99 99lub w Wydziale Badań Ankietowych
Urzędu Statystycznego w Krakowie pod numerem telefonu 12 656 30 32lub 12 656 33 45 wew. 37.

Wprowadził ŁJ, 2016-01-26

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.