ZAGRAJ Z NAMI NIE Z NAŁOGAMI

I. Przepisy ogólne.

1. Organizatorami Halowego Turnieju Piłki Nożnej pod hasłem: „ZAGRAJ Z NAMI NIE Z NAŁOGAMI” są: Urząd Gminy Wiśniowa, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, UKS Andrusy w Lipniku.
2. Halowy Turniej Piłki Nożnej rozgrywany będzie według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną wydanych przez Polski Związek Piłki Nożnej ze zmianami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
3. W turnieju mogą grać zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2003 roku i młodsi.

II. Cel:

- popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci,
- zapobieganie patologiom społecznym,
- sportowa rywalizacja w duchu zasady \"fair play\".

III. Termin i miejsce:

21.11.2015r. (sobota), Hala sportowa w Wiśniowej

IV. Kategorie wiekowe:

- szkoła podstawowa (dziewczęta) - godz. 9:00
- szkoła podstawowa (chłopcy) – godz. 11:30


V. Zgłaszanie drużyn.

1. Każda drużyna wyznacza osobę (kierownika drużyny, trenera) do kontaktów z organizatorem.
2. Warunkiem przyjęcia zespołu do rozgrywek jest złożenie przez kierownika drużyny formularza zgłoszenia.
3. Drużyna musi posiadać aktualne karty badań lekarskich zawodników lub oświadczenia podpisane własnoręcznie przez przedstawiciela ustawowego (jeden z rodziców) o braku przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału w rozgrywkach.
4. Jedna drużyna może zgłosić do turnieju 10 zawodników.

VI. System rozgrywek.

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

VII. Przepisy gry.

1. Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników i występuje w jednolitych ponumerowanych strojach (bramkarz musi grać w stroju odróżniającym się kolorystycznie od strojów drużyny).
2. Zespoły na parkiecie grają w składach – 4 zawodników w polu + bramkarz.
3. Zmiany zawodników w trakcie gry prowadzone są w systemie „hokejowym” w „strefie zmian”.
4. Piłkę do gry bramkarz wprowadza tylko ręką.
5. Uderzenie piłką w sufit powoduje rzut wolny bezpośredni ze środka boiska dla przeciwnika.
6. Rzut autowy wykonywany jest nogą i jest traktowany jako rzut pośredni.
7. Rzut karny wykonywany jest z punktu odległego 6 metrów od bramki.
8. Obowiązuje przepis o podawaniu piłki do bramkarza.
9. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
10. Czas trwania meczu: 2x10 min.

VIII. Punktacja.

1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku porażki 0 pkt.
2. O kolejności miejsc w grupie decydują:
• Większa liczba zdobytych punktów.
• W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują:
A/ wynik bezpośredniego spotkania,
B/ lepsza różnica bramek w całym mini turnieju,
C/ większa liczba zdobytych bramek w całym mini turnieju.

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą uwzględniając wyłącznie spotkania między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 2. w podpunktach A, B oraz C biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

4. Jeżeli powyższe procedury nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po 3, potem po 1 aż do skutku.
Uwaga: W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwającą 5 minut. W następnej kolejności rzuty karne - wykonywane najpierw po 3, a następnie po 1 aż do skutku.


IX. Przepisy końcowe.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
2. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny.
3. Prawo interpretacji Regulaminu Halowego Turnieju Piłki Nożnej przysługuje organizatorowi.
6. O wszystkich innych sprawach związanych z przeprowadzeniem turnieju, a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator turnieju.


Wprowadził ŁJ, 2015-11-19

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.