Uchwała Nr 2/2018
2018-10-12
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej z dnia 8 października 2018r.


Informacja
2018-10-11
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie informuje o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000


Zaproszenie na sesje
2018-10-11
RADA GMINY WIŚNIOWA Zaprasza mieszkańców Gminy na Sesję Rady Gminy VII Kadencji 2014-2018 Która odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. o godz. 1100 W Sali obrad Urzędu Gminy Wiśniowa.


Program Czyste Powietrze
2018-10-11
W dniu 5 października 2018 roku o godzinie 18.00 w budynku hali sportowej w Wiśniowej odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Wiśniowa.


Informacja
2018-10-09
Występują braki w dostępie do wody pitnej


50 lat minęło jak jeden dzień...
2018-10-09
„50 lat minęło jak jeden dzień...”, tak mogą zaśpiewać Jubilaci z terenu Gminy Wiśniowa


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego .
2018-10-08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. Część nr 9: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Bród Lipnik oddz. 178a”.


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-10-08
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. Część 8. Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Turbosider Lipnik oddz.181 „Międzypotoki”.


INFORMACJA
2018-10-04
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE,DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA CZYNNE 8:00-16:00 DO ODWOŁANIA ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Pozarządowa Małopolska
2018-10-02
Znasz organizację pozarządową, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy? Zgłoś ją do Nagrody.


OGŁOSZENIE
2018-09-28
W związku z niskim stanem wód na ujęciu wody w Wiśniowej Wójt Gminy Wiśniowa prosi mieszkańców Wiśniowej i Poznachowice Dolnych o oszczędne i racjonalne wykorzystywanie wody z wodociągu gminnego.


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa ECO DREW – Roman Murzyn”.
2018-09-26
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa ECO DREW – Roman Murzyn”.


Projekt zmiany MPZP
2018-09-25
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kobielnik i Wierzbanowa- wyłożony do publicznego wglądu


LVII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.
2018-09-21
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 13.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY ULICY MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ LVII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.


INFORMACJA
2018-09-21
W DNIU 24 WRZEŚNIA 2018 ROKU TJ. PONIEDZIAŁEK URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA CZYNNE 8-16 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.


Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.