KOMUNIKAT PRASOWY ! UWAGA !
2014-11-03
Agencja Rynku Rolnego informuje wszystkich producentów owoców i warzyw, iż w związku z przekroczeniem limitu drugiego mechanizmu pomocy, przyznanej przez KE dla Polski, Oddziały Terenowe zakończyły przyjmowanie powiadomień w zakresie operacji wycofania z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 lit. a-m rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 1031/2014 z dnia 29.09.2014r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw.


UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!
2014-11-03
Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś, tj. od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.


Środowisko bez barszczu Sosnowskiego
2014-10-28
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Małopolska Izba Rolnicza Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ZD Grodkowice ZAPRASZAJĄ NA SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU


Kolarz Rafał Majka, najlepszy góral Tour de France i zwycięzca Tour de Pologne, zawarł związek małżeński
2014-10-23
Ślub odbył się w sobotę w drewnianym kościele św. Marcina w Wiśniowej.


Informacja
2014-10-21
Urząd Gminy Wiśniowa, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz wykonawca robót Skanska S.A. informują o rozpoczęciu prac związanych z odbudową podmytego korpusu drogi wojewódzkiej nr 964


Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
2014-10-21
Wykorzystaj możliwość bezpłatnego udziału w projekcie: ”Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”


Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej z dnia 20 października 2014 roku
2014-10-21
Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej z dnia 20 października 2014 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku


Nabór do kobiecej sekcji piłki nożnej
2014-10-16
Pierwsze zajęcia odbędą się dnia 24.10.2014 r. (piątek) gzdz: 17:00


Festiwal Okolicznych Kabaretów Amatorskich.
2014-10-15
Gwiazdami wieczoru będą: Kabaret 7 minut Po, Kabaret Róbmy Swoje z Krakowa, Kabaret Niepoprawnych Optymistów z Mogilan:


UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !
2014-10-15
15 PAŹDZIERNIKA OSTATECZNYM TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA


INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
2014-10-13
Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie Gminy Wiśniowa do udziału w konsultacjach w związku z zamiarem podjęcia uchwały określającej „Program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.


Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne
2014-10-10
pn. „Cyfrowa edukacja jako narzędzie rozwoju i aktywizacji społeczeństwa” w dniu 20 października br. /poniedziałek/


Zgłoszenia do Hotspot Wiśniowa
2014-10-09
Zainteresowanych korzystaniem z Hotspot Wiśniowa prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres hotspot@ug-wisniowa.pl


Nabór wniosków w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego"
2014-10-08
informuję, że w dniach od 3 do 28 listopada 2014 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (MCP) w Krakowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015


Bezpłatny dostęp do Internetu w Wiśniowej.
2014-10-08
Już niebawem uruchomienie Hotspota na rynku w Wiśniowej.


Strona << 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 >>


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.