Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiśniowa!
2015-12-02
W celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej Gminy, Urząd Gminy Wiśniowa przystępuje do prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiśniowa na lata 2015–2022


Plany zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych
2016-01-13
plany zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych


ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
2016-01-11
z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiśniowa dotyczące projektu uchwały o przyjęciu „Programu Ochrony Powietrza wraz z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji na Lata 2016- 2020” dla Gminy Wiśniowa.


Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Powiatu Myślenickiego
2016-01-07
W Dobczycach został uruchomiony punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.


OGŁOSZENIE
2016-01-04
O wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia ogólnonarodowego położonego na terenie GMINY WIŚNIOWA.


ZARZĄDZENIE
2015-12-30
ZARZĄDZENIE NR 219/2015 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie : przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem” w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2016 r.


ZARZĄDZENIE
2015-12-30
ZARZĄDZENIE NR 218/2015 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie podziału dotacji na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.


ZARZĄDZENIE
2015-12-30
ZARZĄDZENIE NR 217/2015 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku pn. „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży” w 2016 roku.


Ankieta - strategia kultury Gmina Wiśniowa
2015-12-23
O rozwoju Gminy niewątpliwie współdecyduje sfera kultury. Obszar kultury to bardzo ważny czynnik rozwoju i zaspokajania społecznych potrzeb.


WYNIKI KONSULTACJI
2015-12-22
dotyczących projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok


WYNIKI KONSULTACJI
2015-12-22
dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiśniowa na lata 2015 - 2020


UTRACIŁEŚ DOKUMENTY - DZIAŁAJ!!!
2015-12-09
Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Można się przed tym ochronić.


ZARZĄDZENIE NR 208/2015
2015-12-16
ZARZĄDZENIE NR 208/2015 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.


O G Ł O S Z E N I E
2015-12-16
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza licytację ustną na wynajem budynku komunalnego nr 82 położonego na działce nr 1863 w Wiśniowej (stara szkoła rolnicza).


Szlachetna Paczka 2015
2015-12-15
To już XV edycja ogólnopolskiej akcji, Stowarzyszenia Wiosna. Urząd Gminy Wiśniowa już w ubiegłym roku włączył się w akcję poprzez przekazanie gadżetów z logiem gminy, dla darczyńców.


Strona << 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.