Gospodarowanie budżetem domowym
2015-12-09
Serdecznie zapraszamy na warsztaty: „Gospodarowanie budżetem domowym”, na których poznasz zasady planowania wydatków, tak by nie brakło do pierwszego, a może nawet udało by się zaoszczędzić kilka złotych.


Pomoc Żywnościowa 2014-2020
2015-12-09
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 został przedłużony do końca kwietnia 2016 roku. Osoby które już otrzymały lub otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.


Bezpłatne szkolenia dla młodzieży 16-25 lat. Ruszyła rekrutacja do projektu wspartego przez State Street Foundation.
2015-12-09
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS zaprasza młodzież w wieku 16-25 lat do udziału w projekcie pt. Nasz Start z Fundacją ARTS i State Street. Projekt obejmuje kilka modułów bezpłatnych zajęć m.in. angielski, grafikę, autoprezentację, savoir-vivre, spotkania networkingowe.


ZARZĄDZENIE NR 207/2015
2015-12-09
w sprawie : ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela w 2015 r.


INFORMACJA Wójta Gminy Wiśniowa
2015-12-08
Oferta wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Przy wigilijnym stole
2015-12-08
Serdecznie zapraszamy na Powiatowy Konkurs \"Przy wigilijnym stole\", który odbędzie się 13.12.2015 godzina 14,00 Hala Sportowa przy Zespole Szkole A. Średniawskiego w Myślenicach


Ramowy Program „Odkryj Beskid Wyspowy 2016”
2015-12-07
organizator: Forum Gmin Beskidu Wyspowego www.odkryjbeskidwyspowy.pl


Informacja
2015-12-07
Firma Przewozowa FB informuje, że od dnia 1 listopada 2015r. wprowadzone zostały nowe kursy na trasie Wiśniowa – Węglówka i Węglówka – Wiśniowa.


Z a r z ą d z e n i e Nr 200 /2015 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 1 grudnia 2015 r.
2015-12-01
w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2016 rok.


ZARZĄDZENIE NR 196/2015 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
2015-11-30
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2016 rok.


VII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
2015-11-06
VII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO


OGŁOSZENIE
2015-11-27
Urząd Gminy Wiśniowa informuje, że w związku z zanieczyszczeniem wody z ujęcia w Kobielniku, woda ta nadaje się wyłącznie do celów gospodarczych.


ZARZĄDZENIE NR 193/2015
2015-11-27
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych i konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiśniowa na lata 2015-2020


ZARZĄDZENIE NR 192/2015
2015-11-27
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej projektu zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr IX/106/15 z dnia 25 listopada 2015 r. dotyczącej przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.


Zapraszamy na Mikołajki z GOKiS !
2015-11-27
Zapraszamy na Mikołajki z GOKiS !


Strona << 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 >>


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.