Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas sładania wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego.
2016-04-13
W związku z pismem Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2016 roku (sygn. DAP-WAR-0770- 44/2016), informującym o pojawiających się próbach wyłudzania pieniędzy za pobranie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazywanie poniższych wskazówek przyszłym wnioskodawcom.


USŁUGA WSTĘPNIE WYPEŁNIONEGO ZEZNANIA PODATKOWEGO PFR
2016-04-13
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach informuje o możliwości skorzystania z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR. To propozycja rozliczenia rocznego dla podatników sporządzona na podstawie danych zawartych w ewidencji podatkowej i systemie informatycznym administracji podatkowej. Usługa ta znacznie ułatwia dokonanie rozliczenia rocznego, pozwala uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników, pozwoli także na sprawniejszą obsługę zeznań podatkowych przez administrację podatkową.


Nie musisz iść do urzędu skarbowego po zaświadczenie o dochodach
2016-04-13
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach informuje, że osoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń społecznych oraz wnioskują o wsparcie finansowe w ramach programu Rodzina 500+ nie muszą już osobiście składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów ze swoich urzędów skarbowych. Dane te udostępniane są ośrodkom pomocy społecznej bezpośrednio z systemu informatycznego Administracji Podatkowej.


Wyłożenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2016-04-08
Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniowa


Matematyka do potęgi trzeciej – granty na projekty matematyczne
2016-04-07
Już ponad 16 tys. uczniów i rodziców przekonało się, że matematyki można się uczyć w sposób ciekawy i przystępny. Od 2014 roku, mFundacja w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć realizuje program grantowy „mPotęga”, w którym pasjonaci matematyki mogą zdobyć fundusze na własne projekty edukacyjne. W Międzynarodowy Dzień Liczby Pi wystartowała III edycja programu. Wnioski przyjmowane są do 10 maja 2016r.


ZARZĄDZENIE
2016-04-06
ZARZĄDZENIE NR 54/2016 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie : podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu w 2016 roku.


OBWIESZCZENIE
2016-04-04
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniowa


Budżet Obywatelski
2016-03-31
to narzędzie, dzięki któremu to Ty decydujesz, na co wydać pieniądze


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW
2016-03-23
W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Wiśniowa


OGŁOSZENIE
2016-03-23
O wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia ogólnonarodowego położonego na terenie GMINY WIŚNIOWA (karta 25).


500 plus. Wniosek on-line na cztery sposoby:
2016-03-18
500 plus. Wniosek on-line na cztery sposoby:


Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe
2016-03-17
W związku z wypełnianiem wniosków o dopłaty obszarowe, Terenowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach w ramach pomocy dla rolników w okresie od 15 marca do 15 maja 2016 r. zorganizował dyżury doradców rolnych. Dyżury pełnione będą w Urzędzie Gminy Wiśniowa na parterze, w następujące dni: poniedziałek, środę, czwartek i piątek, w godz. 8:30 – 14:00.


ZARZĄDZENIE
2016-03-11
ZARZĄDZENIE NR 31 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu w 2016 roku.


Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna
2016-03-09
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, że od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.


Oficjalna strona OSP w Lipniku
2016-03-09
Zapraszamy do odwiedzin


Strona << 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 >>


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.