Wyjazd parafian na wydarzenia ŚDM
2016-07-01
Informacje dla parafian, którzy chcą uczestniczyć w wydarzeniach na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie oraz w Wieliczce-Brzegach.


Szczepień p. meningokokom typu C wywołującym sepsę
2016-06-29
Program obejmuje dzieci z terenu Gminy Wiśniowa urodzone w 2015 r., Istnieje też możliwość zaszczepienia dzieci z wcześniejszych roczników!


Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy
2016-06-29
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza rekrutację do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”.


Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego
2016-06-24
Tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu i zebraniu największej liczby głosów uda się to zadanie przeprowadzić.


Badania Statystyczne na terenie małopolski
2016-06-24
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje, iż w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury Gospodarstw rolnych (R-SGR).


Budżet Obywatelski
2016-06-22
Rozpoczęło się głosowanie mieszkańców Małopolski na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Małopolanie, którzy ukończyli 16 rok życia mogą – do dnia 6 lipca – wybrać spośród 152 zadań najlepsze ich zdaniem pomysły. Zwycięskie projekty zrealizuje Województwo Małopolskie.


Strategia Rozwoju Lokalnego
2016-06-22
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa informuje, iż w związku z podpisaniem Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Turystyczna Podkowa otrzymało fundusze w wysokości 9 009 000 zł w ramach PROW 2014-2020 działania LEADER.


Kierunek Kariera
2016-06-22
Kierunek Kariera to nowy projekt, który Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje od 1 stycznia 2016 roku.


ZARZĄDZENIE NR 84/2016
2016-06-22
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniowa - po jego wyłożeniu do publicznego wglądu.


Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 22 06 2016 r.
2016-06-17
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 22 06 2016 r.


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach informuje, że z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej
2016-06-17
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach informuje, że z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej


O G Ł O S Z E N I E
2016-06-17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej przypomina, że 1 lipca br. mija termin składania wniosków o świadczenie 500 PLUS z możliwością przyznania tego świadczenia z wyrównaniem od 1 kwietnia br. Świadczenia na wnioski złożone po 1 lipca br. będą przyznawane zgodnie z ustawą bez wyrównania.


Sesja Rady Gminy Wiśniowa
2016-06-16
Sesja Rady Gminy Wiśniowa odbędzie sie w dniu 22 czerwca 2016 roku (środa) godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Gminy.


Otocz dzieci parasolem bezpieczeństwa
2016-06-16
List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich
2016-06-16
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w szóstej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. \"Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich\"


Strona << 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 >>


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.