Stop pożarom traw
2017-03-31
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków.


100 mln zł na placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
2017-03-24
Ubóstwo, alkohol, problemy z nauką - stąd już tylko krok do zagrożenia wykluczeniem społecznym. Gdy rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom warunków do nauki, pojawiają się problemy i trudności wychowawcze.


Rejestr instytucji kultury
2017-03-20
Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Wiśniowa, prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).


List do rolników - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
2017-03-20
listu do rolników, w których Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pan Adam Sekściński apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin.


PRZEWODNIK PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA
2017-03-17
Opublikowany w celu przypomnienia przedsiębiorcom o ciążących obowiązkach wynikających z przepisów prawa.


Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Dyżury
2017-03-15
Od dnia 15 marca 2017 r. stałe dyżury w następujące dni:


Biznes.gov.pl
2017-03-15
Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.


PŁATNE STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA
2017-03-14
Jeśli nie skończyłeś 30. roku życia i jesteś osobą niepracującą tj. bierną zawodowo masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem kolejny nabór do projektu „Praca dla Młodych”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 14 marca 2017 r.
2017-03-14
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, uwzględniające promocję produktu regionalnego i zdrowej żywności w 2017 roku.


Bezpieczny i aktywny SENIOR
2017-03-13
Celem głównym kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.


Informacja
2017-03-10
Hodowco drobiu i innych ptaków pamiętaj


O G Ł O S Z E N I E
2017-03-09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej poszukuje specjalistów z zakresu: rehabilitacji medycznej/fizjoterepeuty oraz neurologopedy, realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania, na terenie Gminy Wiśniowa.


Rozwijanie działalności gospodarczej
2017-03-09
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa uprzejmie informuje, że w dniach: 13.03.2017 r., 14.03.2017 r. i 16.03.2017 r. odbędą się spotkania na temat zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD


Dotacja do wymiany pieca centralnego ogrzewania w 2017 roku
2017-02-27
Gmina Wiśniowa informuje, że jest w trakcie pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie środków finansowych do wymiany piecy centralnego ogrzewania w ramach Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2017 roku.


Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
2017-03-07
• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.


Strona << 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 >>


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.