Informacja dla hodowców drobiu
2017-09-12
W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
2017-09-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa


OGŁOSZENIE
2017-09-12
O wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia ogólnonarodowego położonego na terenie GMINY WIŚNIOWA


E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI
2017-09-07
Gmina Wiśniowa, jako jedna ze 101 w Polsce włącza się w innowacyjny projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018
2017-09-11
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.


Przypomnienie o wymaganiach dotyczących nowo eksploatowanych urządzeń grzewczych na paliwo stałe
2017-09-11
Od 01.07.2017r. wszystkie nowo eksploatowane kotły na paliwo stałe w Małopolsce muszą spełniać normy.


CERTYFIKOWANE SZKOLENIA MENADŻERSKIE DOFINANSOWYWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
2017-08-31
Chcesz podwyższyć swoje kompetencje menadżerskie i cyfrowe w celu zdobycia awansu, zmiany pracy lub samorozwoju?


Oferta warsztatowa GOKiS na rok 2017/2018
2017-08-31
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej pragnie zaprosić do zapoznania się z ofertą warsztatową na rok szkolny 2017/2018r.


Informacja dotycząca ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018
2017-08-23
Wójt Gminy Wiśniowa informuje, iż od dnia 16 sierpnia 2017 r. można ubiegać się o pomoc w formie stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2017/2018.


ZAWIADOMIENIE
2017-07-28
W dniu 20 lipca 2017 r. mgr inż. Bogusław Borowki – Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie wniósł wniosek o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.


INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
2017-07-20
Wojewoda Małopolski informuje.


Protokół z rozstrzygnięcia Konkursu Fotograficznego Wiśniowa 2017
2017-07-17
Przedstawiamy wygrane prace w konkursie fotograficznym:


Wolontariusz Roku Gminy Wiśniowa
2017-07-17
Wolontariusz Roku Gminy Wiśniowa Wójt Gminy Wiśniowa, Stowarzyszenie Hospicyjne „Bądźmy Razem” w Wiśniowej oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Wiśniowa ogłaszają konkurs o nadanie tytułu „Wolontariusz Roku Gminy Wiśniowa”. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 15 listopada br.


„Finis coronat opus” – Owidiusz
2017-07-10
W niedzielę 2 lipca 2017 r. dobiegł końca kolejny etap starań jakie Małopolska Izba Rolnicza wraz z Partnerami podejmuje od 5 lat. Celem naszych zabiegów jest urealnienie przepisów prawa regulujących możliwość prowadzenia przez rolników handlu wytwarzanymi w ich gospodarstwach płodami oraz, przede wszystkim, przetworami.


ZARZĄDZENIE NR 84/2017
2017-07-07
w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. pod nazwą:„Aktywizacja zawodowa uczestników projektu: Pionierzy Zmiany – Razem Wygrajmy Siebie”.


Strona << 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >>


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.