OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2016 r.
2016-07-12
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 12 lipca 2016 r.


Ogłoszenie
2016-07-11
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego, pożarniczego marki Jelcz 004 o numerze rejestracyjnym KWK 0201


I N F O R M A C J A
2016-07-11
I N F O R M A C J A o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Wiśniowa


APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych
2016-07-07
Uprzejmie informujemy, że Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. realizuje projekt „APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Bezpłatne badania
2016-07-07
Bezpłatne badania w ramach programu „Wczesna prewencja i profilaktyka choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu” dla mieszkańców Gminy Wiśniowa


Powiatowy Konkurs Fotograficzny Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 w moim obiektywie
2016-07-06
Organizatorem Powiatowego Konkursu Fotograficznego Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 w moim obiektywie jest Starostwo Powiatowe Myślenicach.


O G Ł O S Z E N I E
2016-07-06
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza licytację ustną na wynajem lokalu użytkowego na terenie Gminy Wiśniowa z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, z wyłączeniem sprzedaży alkoholu i piwa.


Wyjazd parafian na wydarzenia ŚDM
2016-07-01
Informacje dla parafian, którzy chcą uczestniczyć w wydarzeniach na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie oraz w Wieliczce-Brzegach.


Szczepień p. meningokokom typu C wywołującym sepsę
2016-06-29
Program obejmuje dzieci z terenu Gminy Wiśniowa urodzone w 2015 r., Istnieje też możliwość zaszczepienia dzieci z wcześniejszych roczników!


Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy
2016-06-29
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza rekrutację do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”.


Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego
2016-06-24
Tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu i zebraniu największej liczby głosów uda się to zadanie przeprowadzić.


Badania Statystyczne na terenie małopolski
2016-06-24
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje, iż w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury Gospodarstw rolnych (R-SGR).


Budżet Obywatelski
2016-06-22
Rozpoczęło się głosowanie mieszkańców Małopolski na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Małopolanie, którzy ukończyli 16 rok życia mogą – do dnia 6 lipca – wybrać spośród 152 zadań najlepsze ich zdaniem pomysły. Zwycięskie projekty zrealizuje Województwo Małopolskie.


Strategia Rozwoju Lokalnego
2016-06-22
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa informuje, iż w związku z podpisaniem Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Turystyczna Podkowa otrzymało fundusze w wysokości 9 009 000 zł w ramach PROW 2014-2020 działania LEADER.


Kierunek Kariera
2016-06-22
Kierunek Kariera to nowy projekt, który Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje od 1 stycznia 2016 roku.


Strona << 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >>


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.