Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
2017-04-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat


Ogłoszenie o licytacji ustnej na dzierżawę działek
2017-04-10
Ogłoszenie o licytacji ustnej na dzierżawę działek


ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
2017-04-06
w sprawie: podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, uwzględniające promocję produktu regionalnego i zdrowej żywności w 2017 roku.


Ptasia grypa
2017-04-06
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJ U WSI 1) z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


Z A W I A D O M I E N I E
2017-04-05
dla przedsięwzięcia.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.


ZARZĄDZENIE NR 33/2017
2017-04-05
w sprawie : ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.


Stop pożarom traw
2017-03-31
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków.


100 mln zł na placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
2017-03-24
Ubóstwo, alkohol, problemy z nauką - stąd już tylko krok do zagrożenia wykluczeniem społecznym. Gdy rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom warunków do nauki, pojawiają się problemy i trudności wychowawcze.


Rejestr instytucji kultury
2017-03-20
Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Wiśniowa, prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).


List do rolników - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
2017-03-20
listu do rolników, w których Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pan Adam Sekściński apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin.


PRZEWODNIK PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA
2017-03-17
Opublikowany w celu przypomnienia przedsiębiorcom o ciążących obowiązkach wynikających z przepisów prawa.


Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Dyżury
2017-03-15
Od dnia 15 marca 2017 r. stałe dyżury w następujące dni:


Biznes.gov.pl
2017-03-15
Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.


PŁATNE STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA
2017-03-14
Jeśli nie skończyłeś 30. roku życia i jesteś osobą niepracującą tj. bierną zawodowo masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem kolejny nabór do projektu „Praca dla Młodych”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 14 marca 2017 r.
2017-03-14
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, uwzględniające promocję produktu regionalnego i zdrowej żywności w 2017 roku.


Strona << 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >>


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.