ZAWIADOMIENIE
2017-07-28
W dniu 20 lipca 2017 r. mgr inż. Bogusław Borowki – Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie wniósł wniosek o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.


INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
2017-07-20
Wojewoda Małopolski informuje.


Protokół z rozstrzygnięcia Konkursu Fotograficznego Wiśniowa 2017
2017-07-17
Przedstawiamy wygrane prace w konkursie fotograficznym:


Wolontariusz Roku Gminy Wiśniowa
2017-07-17
Wolontariusz Roku Gminy Wiśniowa Wójt Gminy Wiśniowa, Stowarzyszenie Hospicyjne „Bądźmy Razem” w Wiśniowej oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Wiśniowa ogłaszają konkurs o nadanie tytułu „Wolontariusz Roku Gminy Wiśniowa”. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 15 listopada br.


„Finis coronat opus” – Owidiusz
2017-07-10
W niedzielę 2 lipca 2017 r. dobiegł końca kolejny etap starań jakie Małopolska Izba Rolnicza wraz z Partnerami podejmuje od 5 lat. Celem naszych zabiegów jest urealnienie przepisów prawa regulujących możliwość prowadzenia przez rolników handlu wytwarzanymi w ich gospodarstwach płodami oraz, przede wszystkim, przetworami.


ZARZĄDZENIE NR 84/2017
2017-07-07
w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. pod nazwą:„Aktywizacja zawodowa uczestników projektu: Pionierzy Zmiany – Razem Wygrajmy Siebie”.


Pożegnanie Pana Stanisława Kaczmarczyka z okazji przejścia na emeryturę
2017-07-06
W dniu 05 lipca 2017r. w Urzędzie Gminy Wiśniowa odbyło się uroczyste pożegnanie Pana Stanisława Kaczmarczyka - rzemieślnika specjalisty, długoletniego pracownika, który łącznie przepracował 48 lat, a w Urzędzie Gminy Wiśniowa 20 lat.


Plan wywozu odpadów
2017-06-22
Odpady należy wystawiać w dniu wywozu maksymalnie do godziny 7:00


Ogłoszenie otwartego konkursu
2017-06-14
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. pod nazwą „Aktywizacja zawodowa uczestników projektu: Pionierzy Zmiany – Razem Wygrajmy Siebie”.


OBWIESZCZENIE
2017-05-17
w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Poznachowice Dolne wraz z infrastrukturą”


RAPORT
2017-05-08
Z konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji


OGŁOSZENIE
2017-03-31
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa dla miejscowości: Glichów, Kobielnik, Lipnik, Poznachowice Dolne, Węglówka, Wierzbanowa i Wiśniowa, w granicach administracyjnych.


POSTANOWIENIE
2017-04-28
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”,


Z A W I A D O M I E N I E
2017-04-28
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.


OBWIESZCZENIE
2017-04-25
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik


Strona << 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.