OBWIESZCZENIE
2017-05-17
w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Poznachowice Dolne wraz z infrastrukturą”


RAPORT
2017-05-08
Z konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji


OGŁOSZENIE
2017-03-31
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa dla miejscowości: Glichów, Kobielnik, Lipnik, Poznachowice Dolne, Węglówka, Wierzbanowa i Wiśniowa, w granicach administracyjnych.


POSTANOWIENIE
2017-04-28
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”,


Z A W I A D O M I E N I E
2017-04-28
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.


OBWIESZCZENIE
2017-04-25
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
2017-04-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat


Ogłoszenie o licytacji ustnej na dzierżawę działek
2017-04-10
Ogłoszenie o licytacji ustnej na dzierżawę działek


ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
2017-04-06
w sprawie: podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, uwzględniające promocję produktu regionalnego i zdrowej żywności w 2017 roku.


Ptasia grypa
2017-04-06
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJ U WSI 1) z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


Z A W I A D O M I E N I E
2017-04-05
dla przedsięwzięcia.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.


ZARZĄDZENIE NR 33/2017
2017-04-05
w sprawie : ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.


Stop pożarom traw
2017-03-31
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków.


100 mln zł na placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
2017-03-24
Ubóstwo, alkohol, problemy z nauką - stąd już tylko krok do zagrożenia wykluczeniem społecznym. Gdy rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom warunków do nauki, pojawiają się problemy i trudności wychowawcze.


Rejestr instytucji kultury
2017-03-20
Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Wiśniowa, prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).


Strona << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >>


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.