OBWIESZCZENIE
2014-07-15
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar całości gminy.


„Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+
2014-07-15
Trwa nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+


Karta Dużej Rodziny
2014-07-15
Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Wnioski o wydanie Karty można już składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej.


Mieszkańcy Terenów Atrakcyjnych Turystycznie!
2014-07-04
Sezon letni to dla jednych czas wypoczynku, dla innych czas wytężonej pracy, dającej możliwość dodatkowego, zgodnego z prawem zarobku.


Przypomnienie o naborze prac konkursowych
2014-07-04
Przypomnienie o naborze prac konkursowych (do 31 lipca 2014) w ramach VI edycji konkursu \"Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość\".


Na dobry początek
2014-07-03
Fundacja BGK wspiera edukację najmłodszych: VII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”


Zarządzenie Wójta
2014-06-30
ZARZĄDZENIE NR 74/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: podziału dotacji na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom w 2014 roku.


ZAPRASZAMY DO WAKACYJNEGO PRZEDSZKOLA
2014-06-30
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kobielniku informuje, że Oddział Przedszkolny w Kobielniku będzie czynny w okresie wakacji od 1 lipca do 1 sierpnia.


Zarządzenie Wójta
2014-06-03
ZARZĄDZENIE NR 62 /2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2014 roku.


5 kwietnia DZIEŃ OTWARTY w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach
2014-03-31
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach serdecznie zaprasza Szanownych Podatników w dniu 5 kwietnia 2014 r. w godzinach od 7.30 do godz.13.00 na DZIEŃ OTWARTY w naszym Urzędzie Skarbowym.


Zapraszamy na szkolenia warsztatowe i do punktu wspomagającego wysyłanie zeznań przez internet.
2014-03-26
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie zaprasza wszystkich zainteresowanych Podatników na szkolenia warsztatowe dotyczące przesyłania deklaracji, w szczególności zeznań podatkowych PIT przez Internet.


Klęski żywiołowe
2014-05-19
Projekt ten skierowany jest do przedsiębiorców poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej, tj. powodzi, pożaru, huraganu, trzęsienia ziemi, itp.


ZAPROSZENIE DLA ROLNIKÓW I PRODUCENTÓW
2014-05-15
ZAPROSZENIE DLA ROLNIKÓW I PRODUCENTÓW do wspólpracy w ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska - Fundacja Partnerstwo dla Środowiska


OGŁOSZENIE O TRWAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW
2014-05-15
Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Anny Murzyn w Urzędzie Gminy Wiśniowa , pok. nr 22 oraz pod numerem telefonu 12 2714086 wew. 38.


Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
2014-05-08
Informujemy o konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”


Strona << 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 >>


<< >>



Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry





Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.