Zarządzenie Wójta
2014-06-30
ZARZĄDZENIE NR 74/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: podziału dotacji na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom w 2014 roku.


ZAPRASZAMY DO WAKACYJNEGO PRZEDSZKOLA
2014-06-30
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kobielniku informuje, że Oddział Przedszkolny w Kobielniku będzie czynny w okresie wakacji od 1 lipca do 1 sierpnia.


Zarządzenie Wójta
2014-06-03
ZARZĄDZENIE NR 62 /2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2014 roku.


5 kwietnia DZIEŃ OTWARTY w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach
2014-03-31
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach serdecznie zaprasza Szanownych Podatników w dniu 5 kwietnia 2014 r. w godzinach od 7.30 do godz.13.00 na DZIEŃ OTWARTY w naszym Urzędzie Skarbowym.


Zapraszamy na szkolenia warsztatowe i do punktu wspomagającego wysyłanie zeznań przez internet.
2014-03-26
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie zaprasza wszystkich zainteresowanych Podatników na szkolenia warsztatowe dotyczące przesyłania deklaracji, w szczególności zeznań podatkowych PIT przez Internet.


Klęski żywiołowe
2014-05-19
Projekt ten skierowany jest do przedsiębiorców poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej, tj. powodzi, pożaru, huraganu, trzęsienia ziemi, itp.


ZAPROSZENIE DLA ROLNIKÓW I PRODUCENTÓW
2014-05-15
ZAPROSZENIE DLA ROLNIKÓW I PRODUCENTÓW do wspólpracy w ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska - Fundacja Partnerstwo dla Środowiska


OGŁOSZENIE O TRWAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW
2014-05-15
Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Anny Murzyn w Urzędzie Gminy Wiśniowa , pok. nr 22 oraz pod numerem telefonu 12 2714086 wew. 38.


Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
2014-05-08
Informujemy o konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”


Zamieńmy barak na dom
2014-05-07
Społeczny Komitet do celów zbiórki publicznej na przebudowę domu państwa Ciężak


NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków dla JST
2014-04-30
NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków dla JST o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.


OGŁOSZENIE !
2014-04-22
WÓJT GMINY WIŚNIOWA INFORMUJE, ŻE W DNIU 2 maja / piątek/ 2014 r. URZĄD GMINY WIŚNIOWA BĘDZIE NIECZYNNY.
W dniu 2 maja (piątek) w godz. 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Wiśniowa w pokoju nr 15 (II piętro) będzie pełniony dyżur.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW
2014-04-10
Dotyczy miejscowości: LIPNIK, KOBIELNIK, WĘGLÓWKA


ZARZĄDZENIE NR 32/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
2014-03-26
z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: podziału dotacji na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.


INFORMACJA
2014-03-24
Uszczegółowienie ogłoszeń parafialnych z dnia 23.03.2014 r


Strona << 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.