Turniej charytatywny
2016-01-26
Zagraj z nami dla Bartusia


VII Amatorska Liga Siatkówki sezon 2016
2016-01-26
VII Amatorska Liga Siatkówki sezon 2016


Statystyczne Badania Ankietowe w 2016r.
2016-01-26
Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizacje na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie


Spotkanie pokoleniowe
2016-01-26
31 stycznia 2015r o godzinie 15:00 sala GOKiS w Wiśniowej


Zamieńmy barak na dom
2016-01-26
Zbudujmy dom dla rodziny Ciężaków


Ogłoszenie
2016-01-25
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza licytację ustną na dzierżawę części działki nr 2127/3 w Wiśniowej o pow. 0,0036 ha,( 36m2 )


1 lutego 2016 r. upływa termin złożenia zeznania PIT-28.
2016-01-22
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach przypomina, że podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy powinni złożyć zeznanie PIT-28 w terminie do dnia 31 stycznia 2016r.


O G Ł O S Z E N I E
2016-01-19
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza licytację ustną na wynajem budynku komunalnego nr 82 położonego na działce nr 1863 w Wiśniowej (stara szkoła rolnicza).


Odśnieżanie
2016-01-19
WYKAZ PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ODŚNIEŻANIE DRÓG NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA W SEZONIE 2014/15 i 2015/16


Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiśniowa!
2015-12-02
W celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej Gminy, Urząd Gminy Wiśniowa przystępuje do prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiśniowa na lata 2015–2022


Plany zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych
2016-01-13
plany zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych


ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
2016-01-11
z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiśniowa dotyczące projektu uchwały o przyjęciu „Programu Ochrony Powietrza wraz z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji na Lata 2016- 2020” dla Gminy Wiśniowa.


Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Powiatu Myślenickiego
2016-01-07
W Dobczycach został uruchomiony punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.


OGŁOSZENIE
2016-01-04
O wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia ogólnonarodowego położonego na terenie GMINY WIŚNIOWA.


ZARZĄDZENIE
2015-12-30
ZARZĄDZENIE NR 219/2015 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie : przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem” w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2016 r.


Strona << 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.