Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY
2016-11-18
Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY


Informacja KRUS
2016-11-17
Dotyczy ubezpieczenia dzieci rolników do lat 16 od następstw nieszczęśliwych wypadków


KTOKOLWIEK WIDZIAŁ, KTOKOLWIEK WIE!
2016-11-17
Jeśli ktoś z Państwa posiada stare stroje regionalne, stare zdjęcia, może rodzinne pamiątki lub wiedzę na powyższe tematy i chciałby się nią podzielić ,bardzo prosimy o kontakt z Gokis Wiśniowa Tel. 12 241 40 20


Wymiana pieców, kotłów
2016-11-16
Gmina Wiśniowa informuje, że jest w trakcie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na dwie inwestycje proekologiczne:


Informacja
2016-11-15
W sprawie obowiązku posiadamia świadectw zdrowia przy przemieszczaniu świń do rzeźni


Specjalne wyróżnienie MRPiPS dla Magdaleny Dudzik
2016-11-14
"Każdy ma coś, co może dać innym"


Zawiadomienie z dnia 9 i 10 listopada 2016 o wydaniu postanowień pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”
2016-11-10
Zawiadomienie z dnia 9 i 10 listopada 2016 o wydaniu postanowień pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”


Postanownienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwesty-cji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.
2016-11-10
Postanownienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwesty-cji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”.


Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla przetsięwzięcia p.n.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”
2016-11-10
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla przetsięwzięcia p.n.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”


II Konkursu Ozdób Choinkowych
2016-11-09
II Konkursu Ozdób Choinkowych


I Edycja Wiśniowskiego Konkursu Pięknego Czytania
2016-11-09
Regulamin


Ogłoszenie
2016-11-09
Informuję, że w dniach 15-16 i 29-30 listopada 2016 r. odbędzie akcja czyszczenia lasu gminnego Sołectwa Wiśniowa.


Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie
2016-11-03
od 18 do 28 listopada 2016 roku


ZAWIADOMIENIE
2016-11-02
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 27 października 2016 r.
2016-10-27
dotyczące rozpoczęcia konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wiśniowa.


Strona << 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.