W dniu 22 marca 2003 roku w Węglówce powstaje Komitet Odbudowy Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze - Przewodniczący Komitetu Wójt Gminy Wiśniowa Julian Murzyn.


Sygnatariusze porozumienia deklarując wszelką możliwą ze swej strony pomoc w odbudowie Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze tworząc dwa zespoły:

1. Zespół Programowy - Prof. dr hab. Jerzy Kreiner -Przewodniczący - Kierownik Katedry Astronomii Instytutu Fizyki Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie

2. Zespół Organizacyjno - Finansowy - mgr Ryszard Leśniak - Przewodniczący - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Węglówce


25.09.2003 r. - Marszałek Województwa Małopolskiego obejmuje honorowy patronat nad odbudową Obserwatorium


11.10.2003 r. -II spotkanie Komitetu przy okazji obchodów 100 -nej rocznicy urodzin docenta Kazimierza Kordylewskiego


26.02.2004 r.- decyzją nr 93/2004 - pismo AB.VIII. 7351/111/2004 r Starosty Myślenickiego zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę Obserwatorium Astronomicznego wraz z infrastrukturą techniczną. Autorem projektu jest mgr inż. arch. Wiktor Kielan


2.06.2004 r. - III otwarte spotkanie Komitetu Odbudowy Obserwatorium Astronomicznego - odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Władysława Lisa, otwarcie izby pamięci im. Władysława Lisa w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Węglówce


14.06.2004 r. -po raz pierwszy złożono wniosek o dofinansowanie odbudowy obserwatorium w I naborze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006), działanie 3.5.1 (03.09.2004 r - informacja o odrzuceniu wniosku)


23.07.2004 r. - nabycie działki pod budowę Obserwatorium - umowa zamiany z Nadleśnictwem Myślenice


02.04.2005 r.- IV otwarte posiedzenie Komitetu Odbudowy Obserwatorium Astronomicznego - 80 - ta rocznica odkrycia pierwszej polskiej komety przez Lucjana Orkisza w dniu 3.04.1925 r


15.04.2005 r. - Urząd Gminy Wiśniowa ponownie złożył wniosek w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu pn. "Odbudowa przedwojennego Obserwatorium Astronomicznego - Miasteczko Gwiezdne Lubomir", który po spełnieniu kryteriów oceny formalnej i merytoryczno - technicznej został skierowany na posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego. W dniu 21.12.2005 r uchwałą nr 1/XXIX/05 Regionalny Komitet Sterujący zarekomendował niniejszy wniosek Zarządowi Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach ZPORR 2004 - 2006. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1356/05 z dnia 27.12.2005 r podjął decyzję o wybraniu wniosku do dofinansowania.


4.10.2005 r. - podpisano umowę na I etap budowy Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze obejmujący wykonanie zasilania i dojazdu. Wykonawcą robót została firma wyłoniona w przetargu -"Budostal" - 5 SA w Krakowie


3.04.2006 r. - podpisanie umowy na drugi etap budowy Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze z wybraną w drodze przetargu firmą "Budostal" - 5 SA w Krakowie


17.07.2006 r. - wmurowanie kamienia węgielnego w 70-tą rocznicę odkrycia drugiej polskiej komety Kaho - Kozika - Lisa -C/1936 01 - 17.07.1936 r


18.04.2007 r. - podjęcie Uchwały nr VI/35/07 Rady Gminy Wiśniowa w sprawie nadania imienia Tadeusza Banachiewicza Obserwatorium Astronomicznemu w Węglówce na Lubomirze


6.10.2007 r. - poświęcenie i otwarcie odbudowanego na Lubomirze Obserwatorium Astronomicznego im. Tadeusza Banachiewicza przez księdza infułata Janusza Bielańskiego.Działalność obserwatorium
Budowa obserwatorium
Listy gratulacyjne
Otrzymane nagrody
Kalendarium budowy
Dawne fotografie
Tadeusz Banachiewicz
Władysław Lis
Lucjan Orkisz
Otwarcie Obs. - fotogaleria 1
Otwarcie Obs. - fotogaleria 2


Zapraszamy do zwiedzania i zapoznania się z historią obserwatorium astronomicznego im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze


Harmonogram zwiedzania dla turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych dostępny jest na oficjalnej stronie obserwatorium.


Kontakt: Zespół Placówek Oświatowych w Węglówce,

tel. 012 373-90-90

e-mail: zpoweglowka_xl@wp.plOdkrycia Komet

Orkisza - C/1925G1 - 3.IV.1925 r

Kaho-Kozika -Lisa

- C/1936 O1-17.07.1936 r


Kierownicy stacji od założenia

dr Jan Gadomski 1922-1924

dr Lucjan Orkisz 1924-1927

dr Jan Margentaler 1927- 1933

dr Rozalia Szafraniec

1.04.1934 - 1.09.1935

mgr Maria Makowiecka

1.10.1935- 1.09.1936

mgr Władysław Tęcza 1936- 1944


A w przerwach:

Jan Szczyrbak

Jan Piegza

dr Franciszek Koebckedo góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.