Wójt Gminy Wiśniowa informuje, iż mieszkańcy zainteresowani odbiorem wyrobów zawierających azbest (eternit) powinni złożyć pisemny wniosek na dziennik podawczy Urzędu Gminy Wiśniowa w roku kalendarzowym, w którym planują jego demontaż.

Równocześnie wyjaśniam, że mieszkańcy na własny koszt dokonują demontażu azbestu i wymiany pokrycia na nowe, a Gmina pokrywa koszty związane z jego odbiorem, transportem i utylizacją.

Dodatkowych informacji udziela inspektor Anna Murzyn pod numerem telefonu 12 2714086 wew. 38.

Formularz wniosku dostępny jest poniżej oraz w urzędzie gminy.

WNIOSEK o dofinansowanie transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest


Program usuwania wyrobów zawierających azbestOgłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej
Regulamin przyznawania pomocy rzeczowej
Ogłoszenie o naborze 2014
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków
Regulamin projektu
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 4
Załącznik nr 6
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.