Otwarcie hali sportowej w Wiśniowej
2009-09-21
W sobotę, 12 września Gmina Wiśniowa gościła wiele znakomitych osobistości w związku z otwarciem nowo wybudowanej hali sportowej w Wiśniowej. W uroczystości wzięli udział m.in. członek Zarządu Województwa Małopolskiego – Pan Marek Sowa, senator RP Pan Stanisław Bisztyga oraz Starosta Myślenicki – Pan Józef Tomal, a także wójtowie i burmistrzowie sąsiednich gmin, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krakowie, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP, wykonawcy i projektanci oraz inni licznie zgromadzeni goście.


Gminne dożynki - tradycyjne i piękne
2009-09-21
Za nami gminne dożynki. Jak co roku były piękne wieńce, śpiewy, konkursowe zmagania, dużo śmiechu dzięki kabaretowi „Truteń", a potem zabawa taneczna.


Dzwonnica w Wiśniowej
2009-08-21
Od czerwca br. trwają intensywne prace przy budowie dzwonnicy w Wiśniowej. Roboty wykonuje firma F.I.B Andrzej Talaga z Myślenic.


Przeżyjmy to jeszcze raz
2009-08-21
Tegoroczne obchody Dni Wiśniowej zakończono niedzielnym festynem ludowym, który trwał do godziny drugiej w poniedziałek. Gminny Ośrodek Kultury po raz kolejny zaskoczył zebranych swą inwencją twórczą oraz ciekawymi rozwiązaniami, nie zaskoczył jednak niesamowitymi zdolnościami dobrego organizatora, których w Wiśniowej nie brakuje od lat.


Węglówka i węglowianie na starych fotografiach
2009-08-21
Zespól Placówek Oświatowych w Węglówce jest dziś szkolą marzeń naszych dziadków i nas samych - współczesnych, wychowanych tej tradycji, gdzie jedynymi ośrodkami dydaktycznymi były pobliskie domostwa, a potem budynek „starej" szkoły. I pomyśleć, że kilkanaście lat temu szkolą ta jeszcze nie istniała.


Nowa era w działalności półwiecznego KGW z Glichowa
2009-08-21
JUBILEUSZ. Obchodzące 50. rocznicę istnienia Koło Gospodyń Wiejskich z Glichowa ma za sobą poważny sprawdzian, a mianowicie - organizacją Święta Plonów we wsi. Panie spisały się na medal, przygotowując nie tylko tradycyjny wieniec dożynkowy, ale także poczęstunek złożony z regionalnych przysmaków i program artystyczny.


Promesa na drogę
2009-08-12
W sierpniu odbędzie się przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze rolnej w Kobielniku do osiedli, Pańskie i Brzeg na długości 300 m. W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którym dysponuje Marszałek Województwa otrzymano promesę na kwotę 42 tyś. PLN, na dofinansowanie remontu drogi. W Kobielniku zaplanowano również położenie nowego asfaltu na placu koło budynku Zespołu Placówek Oświatowych. Zakończenie prac zaplanowano do końca września.

Nowe mundury
2009-08-12
W ramach III edycji konkursu „Mecenat Małopolski” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 10 tyś. zł na zakup mundurów galowych oraz instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP Lipnik.

Za nami Dni Wiśniowej
2009-08-12
Już po raz jedenasty na estradzie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej odbyły się Dni Wiśniowej. Były emocje sportowe, prezentacja dorobku artystycznego gminy i świetna zabawa na ludowym festynie. W sobotę rozegrano na boisku sportowym w Poznachowicach Dolnych tradycyjny turniej w pitce nożnej o Puchar Wójta Gminy Wiśniowa.


Odnawiamy centrum
2009-08-12
Wykonano chodnik po stronie cmentarza oraz nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej od rynku w kierunku przedszkola. Jest to część projektu pn. „Odnowa centrum wsi w Wiśniowej", złożonego o dofinansowanie w ramach MRPO 2007-2013. Możemy także obserwować szybki postęp prac na drugie zaplanowanym w ramach projektu zadaniu, polegającym na przebudowie byłego posterunku policji na Bibliotekę Publiczną.

Po remoncie
2009-08-12
Zakończono prace remontowe na drodze w Węglówce, przez os. Węgierskie na długości 4200 m. W ramach remontu na części długości drogi wykonano nowe rowy, wyczyszczono te już istniejące, na części ułożono korytka ściekowe, wyczyszczono przepusty rurowe a uszkodzone wymieniono na nowe. Tam, gdzie było to konieczne, zamontowano bariery ochronne. Zadanie jest współfinansowane w wysokości 50 tyś. ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Z pomocą potrzebującym
2009-08-12
Rozmowa z Danutą Kowal, kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie" w Wiśniowej.
- NZOZ w Wiśniowej ma już 10 lat. Co wydarzyło się przez ten czas?
- W wyniku reformy systemu opieki zdrowotnej w 1999 roku została utworzona spółka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych .Zdrowie" z siedzibą w budynku Ośrodka Zdrowia w Wiśniowej. Na początku działalności borykałyśmy się z różnymi trudnościami organizacyjnymi i administracyjnymi. Udało się nam je pokonać i stworzyć przyjazną opiekę pielęgniarsko - położniczą.


Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie
2009-08-04
Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że w tym roku Gmina przystąpiła do pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie”. W związku z tym ogłasza się nabór wniosków do w/w programu.


Równać Szanse 2009
2009-08-04
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2009” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Jak wakacje, to tylko w Wiśniowej
2009-08-07
Co roku o tej porze, gdy przychodzą wakacje, rozważamy różnorakie propozycje letnich wyjazdów. Chętnie zaglądamy do ofert katalogów, wertujemy ogłoszenia w gazetach, odwiedzamy strony internetowe. Wśród mnogości atrakcji często czujemy się zagubieni, do końca niepewni, gdzie chcemy spędzić urlop, ostatecznie rezygnujemy, zazwyczaj z braku zdecydowania lub pieniędzy.


Strona << 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 >>


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.