Samorząd budowało wiele bezimiennych osób - Początki samorządności we wspomnieniach Jana Bajera, przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa pierwszej kadencji.
2010-05-31
Historia Polski naznaczona jest wieloma rocznicami. Jedne z nich, jak rozbiory czy tłumione powstania, mają charakter tragiczny, inne jaśnieją blaskiem, by wymienić uchwalenie konstytucji, odzyskanie niepodległości, zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 roku (Cud nad Wisłą), powołanie „Solidarności”, wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a wreszcie odrzucenie systemu komunistycznego. W tym roku przypada 20- lecie pierwszych, pełnych, demokratycznych wyborów do wszystkich szczebli samorządu. Reforma z maja 1990 roku była jedyną w pełni udaną reformą III Rzeczpospolitej.


By żyło się lepiej - 20 lat inwestycji w gminie Wiśniowa
2010-05-31
Pod koniec lat 90. gmina Wiśniowa znalazła się w „Złotej Setce” samorządów, które przeznaczają największą ilość nakładów inwestycyjnych w przeliczaniu na jednego mieszkańca. Ostatnie dziesięciolecie pozwoliło na kontynuację rozpoczętych przedsięwzięć oraz poszerzenie ich o zadania podnoszące jakość życia na wsi.


Gmina wykorzystała swoją szansę - Rozmowa z Ryszardem Leśniakiem, dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Węglówce
2010-05-31
- Od samego początku istnienia samorządów związany jest Pan z oświatą gminną. Jak ocenia Pan wprowadzone w tej dziedzinie zmiany?
- Wtedy organami prowadzącymi dla placówek oświatowych były kuratoria, w 1994 roku ich obowiązki przejęły samorządy gminne. Było to dla nich ogromne wyzwanie organizacyjne, podobnie jak baza lokalowa. W Węglówce brakowało szkoły, na ten okres przypada jej budowa. Kolejnym wyzwaniem były przedszkola - ich funkcjonowanie stanowiło zadanie własne gminy. W ciągu 20 ostatnich lat część z nich została zlikwidowana, teraz wraca się do popularyzowania wychowania przedszkolnego. Takie działania wspiera Unia Europejska i gmina Wiśniowa z unijnych funduszy także korzysta. Po 1999 roku w każdej z gmin miało działać jedno gimnazjum. Nasza gmina z tej opcji zrezygnowała, powstały zespoły szkół. To była dobra decyzja. Oświata na terenach wiejskich stanowi połowę wydatków gminy. Trzeba o niej mówić.


Odrodzony samorząd zaczął rozwiązywać autentyczne problemy - Rozmowa z Julianem Murzynem, wójtem gminy Wiśniowa
2010-05-31
- Jest Pan związany z rozwojem samorządności w Wiśniowej od samego początku…
- Faktycznie, od 20 lat obserwuję na żywo rozwój samorządności w naszej gminie, ale żeby o tym mówić, trzeba by się cofnąć jeszcze o 10 lat, kiedy rodził się ruch solidarnościowy. Powiew wolności mocno zaznaczył się również w Wiśniowej.


Siła regionu tkwi w tradycjach i kulturze
2010-05-17
W ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów od stycznia do kwietnia 2010r. Stowarzyszenie Twórców i Artystów CEPRY zorganizowało przy wsparciu finansowym Fundacji Banku Zachodniego WBK warsztaty rękodzieła tradycyjnego i plastyczne dla dzieci z Zespołu Szkół w Trzemeśni oraz Krzesławicach. Na zajęciach, które prowadzili twórcy ludowi z gminy Wiśniowa: panie Danuta Urbanik i Jadwiga Tokarz (haft), Jerzy Chlipała i Anna Żądło (plastyka obrzędowa) oraz Małgorzata Janik (koronki), dzieci mogły poznawać codzienny warsztat twórców ludowych, uczyły się także podstaw haftowania, koronki szydełkowej i plastyki obrzędowej. W projekcie uczestniczyła grupa 43 dzieci, 12 uczniów i 31 uczennic.


„Jak to będzie po niemiecku”
2010-05-11
Od stycznia do końca kwietnia br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Glichowie uczestniczyli w kursie języka niemieckiego. Wszystko w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów współfinansowanego przez Fundację BZ WBK.


,,Nuty Chopina” w Wiśniowej
2010-05-11
Z okazji Roku Chopinowskiego Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej w dniu 27.04. 2010 r. zorganizowała spotkania muzycznego z Panią Izabellą Klebańską- autorką książek dla dzieci popularyzujących muzykę, która na Rok Chopinowski przygotowała specjalną formułę muzyczną zatytułowaną


Astronomowie! Niebo bliżej….
2010-05-07
Projekt „Karpackie niebo" wkracza w fazę zasadniczą. Odwiedzający obserwatorium astronomiczne na Lubomirze będą mogli korzystać m.in. z teleskopu do obserwacji wybuchów na Słońcu i sprzętu do identyfikacji obiektów na niebie. Rozbudowana zostanie również infrastruktura turystyczna. Inwestycje na Lubomirze, Karpackie Niebo bliżej...


Pora na inwestycje - LEADER w Wiśniowej
2010-05-07
Gmina Wiśniowa, jako członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa", w tym roku po raz pierwszy złożyła dwie grupy wniosków: do tzw. małych projektów działanie 4.l/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i Odnowy Centrum Wsi.


Asy na boisku
2010-05-07
Dobiegły końca rozgrywki I edycji Amatorskiej Ligi Siatkówki w Wiśniowej, której celem była popularyzacja piłki siatkowej w naszym środowisku lokalnym, a także propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej oraz UKS Orliki.


ZPO w Wiśniowej z nową stolarką
2010-05-07
Pod koniec marca została podpisana umowa na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej. Wykonawcą zadania będzie Firma JUSTA z Kobielnika. Planowany termin zakończenia prac przewidziany został na połowę sierpnia br. W dalszej kolejności przygotowywana jest dokumentacja budowlana na wykonanie termomodernizacji tego obiektu. Gmina stara się również o pozyskanie pożyczki na ten cel z Wojewódzkiego j funduszu Ochrony środowiska.

Podsumowanie działaności sportowej w Gminie Wiśniowa
2010-04-08
Po raz XVI. sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu tradycyjnie we wtorek po Świętach Wielkanocnych wypełniła się dziećmi, młodzieżą wraz z trenerami i działaczami sportowymi, na spotkaniu poświęconym podsumowaniu działalności sportowej w Gminie Wiśniowa.


Andrusy Lipnik – Halowy Mistrz Małopolski Juniorek Młodszych w Piłce Nożnej 2010!
2010-03-22
6 marca 2010 roku w Skotnikach odbyły się VI Otwarte Halowe Mistrzostwa Małopolski Juniorek Młodszych w Piłce Nożnej, podczas których tytuł Mistrzowski wywalczył zespół UKS Andrusy Lipnik. Na starcie zawodów oprócz dziewcząt z Lipnika stanęły zespoły: KS Bronowianka Kraków, UKS Victoria Gaj, KS Starówka Nowy Sącz oraz Reprezentacja Podkarpackiego ZPN. Wszystkie zespoły do Turnieju Finałowego wyłonione zostały podczas wcześniejszych eliminacji (Andrusy wygrały Turniej eliminacyjny w Wiśniowej).


Wystawa w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej
2010-03-12
W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej w dniach od 9 marca do 23 marca 2010 r. zorganizowano wystawę pt. - Myśmy do stepów unieśli Ojczyznę -, która dokumentuje losy Polaków deportowanych do Kazachstanu w latach 1936-37. Celem autorów wystawy jest poszerzenie wiedzy na temat tragicznych wywózek Polaków do Kazachstanu.


PaT na konferencji "Razem bezpieczniej"
2010-02-18
W dniu 12 lutego br. w oranżerii Muzeum Pałac w Wilanowie odbyła się konferencja MSWiA, podsumowująca działania rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w 2009 roku.


Strona << 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 >>


<< >>Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.